Skip to content

Fantastisch jubileumjaar geeft moed voor 2017

untitled-157

Ons jubileumjaar 2016 is omgevlógen! Het jaar waarin Camp COOL voor de tiende keer werd gehouden. Met een steeds maar verder ontwikkelend concept, toegespitst op het ontwikkelen van vaardigheden die chronisch zieke jongeren goed kunnen gebruiken om hun eigen plek binnen de samenleving te vinden.

We hielden een verjaardagsfeestje, er waren sponsoracties, een spetterend mooi Camp COOL 2016 en een voorbereidingsweekend voor de dag die ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar werd: het Congrestival op 19 november. 

Heel blij waren we met de grote opkomst. Tijdens de workshops hoorden weCongrestival vaak: o, dus zó zetten jullie ze aan het denken – of – nooit gedacht dat een gezamenlijke ervaring zoveel kracht kan geven – en – ik dacht dat ik dit niet kon maar nu blijkt van wél.

De rond-de-tafelgesprekken lieten zien dat er niet één oplossing of één góede manier is om iets te doen. Hoewel we veel kracht putten uit het delen van ervaringen, is het nodig dat we elk onze eigen manier vinden om onze uitdagingen aan te gaan en er is moed voor nodig om die eigen manier te omarmen.

Moed hebben wij wel gekregen door jullie warme respons. We zullen in 2017 dus doorgaan met wegen vinden om Camp COOL te laten bestaan voor álle chronisch zieke jongeren.

Fijne kersttijd en een voorspoedig 2017.

Mede namens het bestuur van Stichting COOLsupport

Jane de la Fosse

Back To Top