Skip to content

DEZE WEBSITE EN DE DAARAAN GEKOPPELDE DIENSTEN WORDEN BEHEERD EN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE STICHTING COOLSUPPORT (HIERNA AANGEGEVEN MET ‘WIJ’, ‘WE’, ‘ONS’, ‘ONZE’), GEVESTIGD TE ALKMAAR  EN INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN ALKMAAR ONDER NUMMER 55711731.

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze website bezoekt, je inschrijft op onze mailinglijst of je aanmeldt als deelnemer of buddy van Camp COOL.

Voor ouders, verzorgers en anderen die belangstelling hebben voor het werk van Stichting COOLsupport geldt dat wij uw informatie alleen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten.

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor Camp COOL via je maatschappelijk werker of verpleegkundige..

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Op onze websites of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
Wij hebben je voornaam, achternaam en e-mailadres nodig als je je aanmeldt voor onze mailinglijst. We vragen je ook om je medische omstandigheden als je meedoet met Camp COOL. Die informatie hebben we nodig voor het regelen van dialyses en om rekening te houden met je dieet.

Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics voor het volgen van de activiteit op www.campcool.nl

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via sites van onze pagina’s op social media als Facebook, Twitter en Linkedin.

Hoe we je gegevens gebruiken

We gebruiken je gegevens om:
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– onze websites en diensten te verbeteren

We mailen je onze nieuwsbrief uitsluitend als je nu of in het verleden contact hebt gehad met Stichting COOLsupport of als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Wanneer we informatie delen met anderen

Voor sommige handelingen maken we gebruik van externe servicediensten, waardoor zij (een deel van) jouw persoonlijke gegevens ontvangen en beheren. Hieronder lees je welke diensten we gebruiken.

Direct doneren
Voor directe donaties maken we gebruik van de dienst Geef.nl. Lees hier hun privacyverklaring. https://www.geef.nl/nl/page/privacy

E-mailservice
Naast onze persoonlijke e-mailadressen maken we gebruik van e-mailmarketingdienst Mailchimp. Lees hier hun privacyverklaring. https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.239033603.2098115555.1527157708-1178539430.1517223387

Bewaartermijn van jouw gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld. Jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt. Na afmelding worden jouw gegevens per direct verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens. Onder aan iedere nieuwsbrief die we versturen, kun je jezelf uitschrijven van onze mailinglist.

Klachten

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@campcool.nl.

Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top