Skip to content
Deelnemers Camp COOL
Deelnemers Camp COOL

Camp Cool

Voor sommige jongeren betekent Camp COOL voor het eerst zonder ouders een aantal dagen en nachten buitenshuis doorbrengen. Dat op zich is een enorme stap. Deze stap nemen ze echter niet alleen. Er staan jongeren klaar die deze stap al eerder hebben genomen, waarmee uw kind al gauw een vertrouwensband zal ontwikkelen.

Groei

Uw kind mag ervaren dat hij/zij de verantwoordelijkheden van het leven zelf kan dragen. Zelf bepalen hoe laat er naar bed gegaan wordt, zelf bepalen wat er gegeten wordt en ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor het innemen van medicijnen. Maar… bedenk dat deelname aan het programma verplicht is, er koks zijn die in overleg het menu bepalen en er buddies zijn die ze (onopvallend) aan hun medicijnen herinneren. Vooral de bewustwording dat ze de verantwoordelijkheid ook écht kunnen dragen leidt soms tot een echte aanwijsbare belevenis bij de deelnemers. Bij de een duidelijk in één moment, bij de ander gebeurt dit in een proces.

Begeleiding

Als uw kind Camp COOL al een paar keer heeft bezocht is het tijd om door te groeien tot buddy. De ervaring leert dat opgedane kennis en ervaringen graag gedeeld worden met jongere lotgenoten. Als buddy wordt er ook verwacht dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de sfeer, het naleven van de huisregels en het goed verlopen van de week. Samen met de zorg voor de deelnemers is het een behoorlijke taak, waarbij buddies elkaar ondersteunen en ondersteund worden. Elke avond is er buddyoverleg met twee coaches uit de organiserende projectgroep, de zogenaamde opperbuddies. De buddies worden dus gecoacht in hun taak. Op grond van leeftijd en ervaring kan het ook zijn dat uw kind meteen als buddy ingezet wordt tijdens zijn/haar eerste Camp COOL. Dan wordt hij of zij natuurlijk goed ondersteund door de buddygroep en de coaches.

Voor meer informatie over Camp COOL kunt U contact opnemen met Jane de la Fosse via jane@campcool.nl.

ouders-vertellen

Een ouder aan het woord

“Hoe belangrijk is Camp COOL? Heel belangrijk!

Onze dochter is nierpatiënt. Zij is in 2010 getransplanteerd en heeft een nier van haar vader. Ook als ouder leef je mee met het leven van je kind. Je zorgt, je regelt, je vangt zo goed mogelijk op. Maar ook is er een moment van loslaten. De verantwoording overdragen. Dit valt niet altijd mee, als ouder heb je namelijk al zoveel jaar gezorgd.

Onze dochter gaat al een aantal jaar naar Camp COOL. Wij kunnen alleen maar zeggen….wat een TOP initiatief! Na een klein weekje Camp COOL komt onze dochter zo anders terug. Meer zelfverzekerd, groeiend, contact met lotgenoten die elkaar zo geweldig steunen. Elkaar begrijpen en het bevestigen van kleine en grote problemen is zo belangrijk.
En het allerbelangrijkste….. Ze voelen zich met en bij elkaar even GEWOON.”

-Bert en Doriene

Back To Top